Aktualności

Dożynki gminne rozpoczęły się Mszą Świętą w parafialnym Kościele w Brennie, kolejno zgodnie z planem o godzinie 13:30 wyruszył Korowód ulicami Wijewa.

o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do Rady Powiatu Leszczyńskiego wyznaczonych na dzień 21 października 2018 roku

o podziale Województwa na okręgi wyborcze w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

Strona 18 z 144