Aktualności

W ramach planowanego do realizacji zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo”, zamierza się doposażyć trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Wijewo, OSP Brenno i OSP Potrzebowo) w sprzęt i urządzenia specjalistyczne niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym.

W dniach od 30 lipca do 5 sierpnia b.r w Sławie odbywała się ogólnopolska sesja letnia Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych .Zjechali się więc profesorowie wielu polskich uczelni , dyrektorzy placówek oświatowych i kulturalnych ale też działacze i animatorzy kultury z Warszawy , Gdańska ,Wrocławia , Łomży , Kłanina , Śremu , Łodzi , Janowa Lubelskiego , Milicza itd."Być Polakiem , być Europejczykiem na granicy Lubuskiego i Wielkopolski " ,był to temat przewodni wykładów , wycieczek  ,dyskusji , zajęć warsztatowych i spotkania z zaproszonymi gośćmi z Paryża  . 2 sierpnia uczestnicy sesji odwiedzili Gminę Wijewo. Oto jak sami opisali tę wizytę w swojej "TULOTCE "nadesłanej właśnie do nas...

Wszystkim rolnikom przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot podatku należy w dniach od 1 do 31 sierpnia  złożyć wniosek wraz z fakturami za zakup oleju napędowego. Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 12 Urzędu Gminy w Wijewie oraz pod nr tel. 65 549 40 85 wew. 35.

Strona 19 z 144