Aktualności

8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Wijewie odbył się Gminny Dzień Sportu zorganizowany przez Zarząd Klubu Sportowego Brenewia, Gminny Ośrodek Kultury oraz Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego.

w dniach: 2018-07-13
w godzinach: 07:30 - 10:30
gm. Wijewo: Brenno ul. Sportowa cała, Koźli Rynek nr 4, 6, 8, nr 11 do 19 nieparzyste, działki nr 276, 279/3, 279/5, 279/12, 279/14, ul. Łąkowa nr 3, 4, 6, 7, 8A, 10, 12, 12A, 12B, 12C, 14A, działki nr 303/2, 304/1, ul. Niwka nr 8A.
 

W dniu 25 czerwca 2018 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wijewo odbyła się sesja absolutoryjna. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta - w zakresie działalności finansowej gminy.