Aktualności

Spotkanie z Światową Gwiazdą piłki siatkowej GIBĄ w Naszej Gminie!

Odbędzie się 15 października 2018 roku o godzinie 13.00 w Sali gimnastycznej w Brennie przy Szkole Branżowej I Stopnia

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

dniach: 2018-10-11,
w godzinach: 08:30 - 14:30
Wijewo: ul. Powstańców Wielkopolskich nr 11, 13, 14, 15, 16, 19, nr 20 do 42 parzyste, nr 23 do 39 nieparzyste, nr 43, przedszkole, poczta, Policja, NFZ; ul. Boczna nr 3, 5; ul.
Nowa nr 1, 2, 3.

12 października 2018 roku o godzinie 14.00

w sali wiejskiej w Wijewie ul. Powstańców Wlkp. 19

Dnia 28 września 2018 r. Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński podpisał umowę z Ministrem Sprawiedliwości na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo”, w ramach którego zamierza się doposażyć trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Wijewo, OSP Brenno i OSP Potrzebowo) w sprzęt i urządzenia specjalistyczne niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym.
Wysokość wnioskowanej kwoty na realizację zadania wynosi 25.997,40 zł.

Strona 3 z 137