Aktualności

14 lipca 2018 r. odbyła się „Wijewiada” zorganizowana przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego oraz Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie.

Od 1 stycznia 2018 r. trwa wymiana dowodów osobistych z powodu upływu terminu ważności ( w 2018 roku utracą ważność dowody osobiste wydane w 2008 roku (z terminem 10 lat) i wydane w 2013 roku (z terminem ważności 5 lat).

8 lipca 2018 r. na boisku sportowym w Wijewie odbył się Gminny Dzień Sportu zorganizowany przez Zarząd Klubu Sportowego Brenewia, Gminny Ośrodek Kultury oraz Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego.

Strona 21 z 141