Aktualności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w lipcu br. na terenie Gminy Wijewo, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane są następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze,
  • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym.
  • Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach.  

Ostrzeżenie meterologiczne: intensywne opady deszczu, silny wiatr