Aktualności
 
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego
nr 12 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 16.04.2018 r.
W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego
nr 11 wydanego przez IMGW Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 13.04.2018 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 13.04.2018 do godz. 23:00 dnia 13.04.2018
Przebieg:Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 25 mm oraz porywami wiatru do 75 km/h.
Lokalnie grad. Strefa burze będzie się przemieszczać z południa na północy regionu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
Uwagi: Brak

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zakończyła merytoryczną ocenę wniosków na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach której znalazł się projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”.

Strona 23 z 131