Aktualności

Policjanici Zespołu Dzielnicowych w Wijewie przypominają o zakazie spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych tj. na ulicach, w parkach , placach zabaw, w sklepach oraz miejscach przyległych do sklepów.

Wyjątek stanowią miejsca przeznaczone do spożywania napojów alkoholowych w punktach sprzedaży tych napojów.

 

Strona 4 z 110