Aktualności

Zarząd Dróg Powiatowych informuje, że w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3903P wykonywaną przez firmę COLAS Polska Sp. z o.o. na odcinku od       m. Zaborówiec do m. Włoszakowice (skrzyżowanie z ul. Dominicką i ul. Wolności) nastąpi zmiana organizacji ruchu drogowego polegająca na wyłączeniu w/w odcinka drogi z ruchu pojazdów od dnia 18.10.2017 r. do dnia 22.12.2017 r.

Objazd zamkniętej drogi wyznaczono przez Wieleń, Olejnicę, Osłonin, Radomierz, Starkowo, Boszkowo, Włoszakowice.

Z UWAGI NA POWYŻSZE PROSI SIĘ KIERUJĄCYCH POJAZDAMI O STOSOWANIE SIĘ DO ZMIENIONEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO.

ZA POWYŻSZE UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

 

Kim i Ktoś z Nikim czyli szukamy przyjaciela  pod takim hasłem odbyły się warsztaty literacko – plastyczne z uczniami klas pierwszych Szkoły Podstawowej w Wijewie.  Przeprowadziła je 23 listopada 2017 r. Jolanta Marcolla, która jest autorką i ilustratorką książki Kim i Ktoś z Nikim.

Dnia 31 października 2017 r. dokonano końcowego odbioru prac termomodernizacyjnych I części zamówienia - „Modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury wraz z Przedszkolem w Wijewie” oraz  II części zamówienia - „Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Brennie” w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”.

Strona 36 z 126