Aktualności

Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku. Wniosek jest dostępny na stronie internetowej ZUS.

   Zgodnie z decyzją Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, wszystkie akcje wyjazdowe poboru krwi zostały odwołane do 10 kwietnia 2020r.

Strona 5 z 225