Aktualności

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Wiem, że jestem w Gminie Wijewo"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz BaP.

WÓJT GMINY WIJEWO dnia 8 lutego 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, Brenno ul. Kościelna 1, 64-150 Wijewo  (od dnia 1 września 2017 r. Branżowa Szkoła I stopnia)

Pani Agnieszka Laskowska z Wijewa odebrała nagrodę z rąk pana wójta Mieczysława Drożdżyńskiego - wysokiej klasy tableta.

Strona 8 z 62