Aktualności

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na ternie Naszej jednostki, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze.

 

30 maja 2017r. Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała spotkanie autorskie z Kazimierzem Szymeczko. Ze względu na zbliżającą się burzę odbyło się ono w Szkole Podstawowej.

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

Strona 73 z 141