Aktualności

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich organizuje w ostatnim tygodniu marca dwa spotkania informacyjne dla przedsiębiorców:

- 29.03.2017 - Dotacje na szkolenia dla pracowników MŚP oraz podniesienie efektywności energetycznej przedsiębiorstw w Wielkopolsce

- 31.03.2017 - Wsparcie z Funduszy Europejskich na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Lesznie, w związku ze zbliżającym się okresem wiosennego wypalania suchych traw i pozostałości roślinnych, przekazuje istotne informacje w zakresie ochrony przeciwpożarowej (plik w załączeniu).

20 marca odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - etap gminny. Turniej odbył się w Zespole Szkół w Brennie, w którym wzięło udział 29 gimnazjalistów oraz 2 uczniów z Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Uczestnicy, którzy zajęli I, II oraz III miejsce otrzymali drobne upominki.

Strona 80 z 141