Aktualności

Urząd Gminy w Wijewie przypomina mieszkańcom o obowiązku przestrzegania uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo” oraz zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zapraszamy do korzystania z usługi „Książka na telefon”.

Rada Powiatowa Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Lesznie
Powiatowy Lekarz Weterynarii
zapraszają na szkolenie nt.
Zagrożenia wynikające z rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, w tym wirusa ASF oraz promocja bioasekuracji.

W dniu 2 października br. Koło Diabetyków w Wijewie zorganizowało w wigwamie Święto Pieczonego Ziemniaka.

Wijewo, 7 października 2016 r.

Strona 80 z 114