Aktualności

Zarządzenie nr 0050.2.113.2019 Wójta Gminy Wijewo z dnia 10 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi  art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje 15.10 2019 r. Dzień Seniora. W tym roku hasło nawiązuje do tematyki zdrowia – „Żyj zdrowo”. Oficjalnymi parterami akcji są: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Policja oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W Inspektoracie ZUS w Lesznie na ten dzień zaplanowano również ciekawe wydarzenia. Zapraszamy Państwa do siedziby Inspektoratu w Lesznie, al. Krasińskiego 36, II piętro sala szkoleniowa, 15.10.2019r. w godzinach od 10:00 do 13:00.

Strona 9 z 198