Aktualności

W dniu 06.06.2017 nastąpiło gwałtowne załamanie pogody. Intensywne opady deszczu w czasie burzy spowodowały miejscowe podtopienia. Studzienki kanalizacji deszczowej nie zdołały na bieżąco odprowadzić tak dużej ilości opadów. Na podtopione gospodarstwo przybył Wójt Gminy Wijewo Mieczysław Drożdżyński, a następnie Druhowie ochotnicy z OSP Brenno, którzy wypompowali wodę z posesji.

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem

Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż od czerwca do lipca br. na ternie Naszej jednostki, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą następujące badania rolne:

  • Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego,
  • Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej,
  • Czerwcowe badanie rolnicze.

 

Strona 84 z 153