Aktualności

Dnia 15.02.2016 r. o godz.10.00 w Brennie w Sali GOK ( klub seniora ) odbędzie się szkolenie dla rolników

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym "Wiem, że jestem w Gminie Wijewo"

Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz BaP.

WÓJT GMINY WIJEWO dnia 8 lutego 2017 r. ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół  im. Powstańców Wielkopolskich w Brennie, Brenno ul. Kościelna 1, 64-150 Wijewo  (od dnia 1 września 2017 r. Branżowa Szkoła I stopnia)

Strona 94 z 149