Aktualności

Pozytywny wynik oceny formalnej wniosku dla projektu pn.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”

 

W dniu 23.01.2017r. w Sali Domu Kultury w Wijewie odbyło się coroczne spotkanie seniorów Gminy Wijewo. Na zaproszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Wijewie przybyło ok. 150 osób w wieku emerytalnym.