Aktualności

Urząd Gminy w Wijewie informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli zbiorników bezodpływowych oraz ich opróżniania, będą kontynuowane kontrole w zakresie wywozu nieczystości płynnych na obszarze gminy Wijewo.

Wójt i Rada Gminy Wijewo, Szkoła Podstawowa w Wijewie oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają 11 listopada 2016 r. na Obchody 98 rocznicy Odzyskania Niepodległości.