Aktualności

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o przystąpieniu do sporządzenia projektu zarządzenia w sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego 

Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

Urząd Gminy w Wijewie przypomina mieszkańcom o obowiązku przestrzegania uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo” oraz zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Zapraszamy do korzystania z usługi „Książka na telefon”.