Aktualności

w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

19 sierpnia 2018 r. odbyły się BREŃSKIE DOŻYNKI PATRIOTYCZNE W 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI.

w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Strona 13 z 137