Aktualności

Zapraszamy 27 marca (środa) do Urzędu Gminy Wijewo na spotkanie z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczące Programu "Nowa Piątka" .

Gminna Biblioteka Publiczna w Wijewie, 3 kwietnia 2019 r.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Informacja pokontrolna z kontroli projektu realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Strona 13 z 171