Aktualności

UMWW zaprasza funkcjonujące inicjatywy klastrowe z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w procesie certyfikacji, polegającym na weryfikacji stopnia rozwoju zawiązanego partnerstwa. Celem certyfikacji jest dopasowanie wsparcia realizowanego przez Departament Gospodarki UMWW do poziomów zaawansowania poszczególnych inicjatyw klastrowych. Ponadto planowane jest uszczegółowienie i aktualizacja danych w celu promocji za pomocą strony internetowej www.iw.org.pl.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://iw.org.pl/proces-certyfikacji-inicjatyw-klastrowych-w-wojewodztwie-wielkopolskim/

Państwowa Inspekcja Weterynaryjna informuje

Zaborówiec, Brenno 26 wrześ 06:30 - 26 wrześ 15:30

gm. Wijewo Miastko 26 wrześ 8:00 - 26 wrześ 15:30

Gmina Wijewo, mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.:

Opracowanie inwentaryzacji i programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wijewo, dotyczącą osób fizycznych i prawnych

Urząd Gminy w Wijewie przypomina mieszkańcom o obowiązku przestrzegania uchwalonego przez Radę Gminy „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wijewo” oraz zapisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.