Aktualności

Uprzejmie informuję, że w ostatnich dniach rozpoczęły się roboty ziemne związane z budową kanalizacji sanitarnej w Brennie.

Proszę mieszkańców o wyrozumiałość wobec zaistniałych trudności i uciążliwości oraz zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu realizowanych prac.

                                                   Wójt Gminy Wijewo

                                                        /-/ Mieczysław Drożdżyński

W czwartek, dnia 26 października b.r. dotarła do Urzędu Gminy Wijewo paczka pocztowa, nadana przez  Wrocławski Uniwersytet Przyrodniczy. Organizatorzy IV Dolnośląskiego Festiwalu Dyni w Ogrodzie Botanicznym, przesłali dyplom i nagrody dla pani Pauliny Łuczak z Wijewa, która zajęła pierwsze miejsce w konkursie kulinarnym na potrawę z dyni. 

„MALUCH+” 2018 to program wspierający rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Liczba tych instytucji i miejsc opieki stale się zwiększa, jednak konieczne jest podejmowanie kolejnych działań zwiększających trend wzrostowy.

Dlatego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 proc. kosztów projektu. Łącznie do rozdysponowania jest 450 mln zł (w rezerwie celowej - 250 mln zł, w planie finansowym Funduszu Pracy – 200 mln zł), tj. o ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 r.

Strona 14 z 102