Apel Okręgowego Inspektora Pracy w Poznaniu o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych