Brenno Ostrów ul. Plażowa 27.

do wynajęcia domki drewniane - 120 miejsc.

Kontakt: 65 549 40 63, 74 847 60 50.