Obiet po Spółdzielni Inwalidów ROZWÓJ z Rawicza,

Brenno ostrów ul. Plażowa 33 - 64 miejsca- domki

tel.65 549 40 59