Dofinansowanie dla Gminy Wijewo na realizację zadania w Sołectwie Brenno w ramach X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś''

Do X edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” złożono 290 wniosków. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 265 projektów.

29 czerwca br. Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwałą wyraził zgodę na przekazanie 124 jednostkom samorządu terytorialnego, w tym Gminie Wijewo pomocy finansowej i zawarcia w tej sprawie umów.

Gmina Wijewo, Sołectwo Brenno otrzyma maksymalne dofinansowanie w wysokości 30.000,00 zł, które zostanie wykorzystane na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Brennie na centrum sportowo-rekreacyjne – etap I w ramach realizacji zadania pn. ,,Przebudowa boiska sportowego do piłki nożnej w Brennie na kompleks sportowy’’.