DOPOSAŻENIE PRACOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIJEWIE ORAZ W ZESPOLE SZKÓŁ W BRENNIE

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu poinformował, iż wniosek złożony przez Gminę Wijewo pt.  „ Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo” uzyskał pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów. Projekt uzyskał łącznie 115 pkt. i tym samym został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Wijewo kwotę dofinansowania w wysokości 182 389,19 zł. Wartość projektu ogółem wynosi 191 988,63 zł.

Projekt obejmuje:

- realizację dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej w Wijewie m.in.: koła naukowe: przyrodnicze, matematyczne, matematyczno-przyrodnicze oraz z języka angielskiego; w Zespole Szkół w Brennie m.in.: koła naukowe: chemiczne, biologiczne, matematyka w fizyce, geograficzne oraz z języka angielskiego, warsztaty dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, chemii, fizyki, biologii i geografii.

- doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wijewie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć (ok. 50 nowych elementów), m.in.: zestaw optyczny, mikroskop z podłączeniem do komputera, stetoskop, zestaw soczewek, pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi, lornetka, teleskop, barometr, wiatromierz, laptop, obrotowa mapa nieba, plansza grzybów trujących, fantom – dziecięcy manekin ratowniczy i wiele innych ciekawych elementów.

- doposażenie szkolnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Wijewie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć, m.in.: kalkulator naukowy, bryły geometryczne, zestaw matematycznych gier dydaktycznych i logicznych, tablica układ współrzędnych, zestawy do nauki rachunku prawdopodobieństwa, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości itp.

- doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Szkół w Brennie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć m.in.: mikroskopy optyczne, mikroskop terenowy, waga laboratoryjna, czasza grzejna do 500 ml, modele do budowania cząsteczek do 454 elementów, GPS, kalkulator naukowy, zestawy przyrządów do mierzenia jednostek i objętości itp.

- projekt obejmuje również : indywidualizację pracy z uczniem, szkolenia/ kursy dla nauczycieli, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne itp.