Dzieci z terenu Gminy Wijewo wyjechały na kolonie do Ełku

W dniu 14 lipca 2017 r. na 10-dniowy letni wypoczynek do Ełku wyjechało 20 dzieci z terenu gminy Wijewo.

 Wyjazd kolonijny przewiduje wiele atrakcji,  m.in. wyjazd za granice do Wilna gdzie dzieci zwiedzą Góre 3 Krzyży, Stare Miasto, Zamek Wielkich Książąt Litewskich. W programie również znajduje sie wycieczka do Giżycka, Gierłoży, Mikołajek, oraz zwiedzanie miasta Ełk. Organizatorem wypoczynku jest Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wijewie.