INFORMACJA wyjaśniająca dot. utworzenia Szkoły Podstawowej w Brennie

W związku z licznymi pytaniami rodziców w sprawie edukacji szkolnej swoich dzieci Urząd Gminy Wijewo wyjaśnia:

uchwała Rady Gminy Wijewo określa na okres od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019r. dla Szkoły Podstawowej w Brennie granice obwodu wskazując miejscowości: Brenno, Zaborówiec, Miastko oraz obszar Gminy Wijewo jako granice obwodu dla klas II-VIII i miejscowości: Wijewo, Radomyśl, Przylesie, Potrzebowo jako granice obwodu klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Wijewie.

W oparciu o powyższe, należy wnosić, że dla Szkoły Podstawowej w Brennie ustalono granice obwodu jedynie dla uczniów klasy I i uczniowie tylko tej klasy będą uczniami przyjętymi do ww. Szkoły z urzędu.

Zgodnie z pismem Dyrektora Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuję, że przepisy z dnia 14 grudnia 2017r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r., poz.59 z późn. zm.) nie wykluczają możliwości przyjęcia do Szkoły Podstawowej w Brennie dziecka spoza ustalonego dla niej obwodu. Decyzja co do przyjęcia takiego dziecka należy do dyrektora szkoły. Przyjęcie dzieci do klas innych niż klasa I Szkoły Podstawowej w Brennie wymusi przeprowadzenie zmian organizacyjnych pracy szkoły. W takim przypadku, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia do Szkoły dopiero po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

Wnioski o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Brennie należy składać   w sekretariacie Urzędu Gminy w Wijewie.        

1.Oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata

2. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej w Brennie