Informacja o wynikach naboru kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 rok