Wydrukuj tę stronę

Informacja o zrealizowanej inwestycji z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych

   W miesiącach listopad i grudzień 2017 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków zewnętrznych.

   W miejscowości Miastko dokonano przebudowy drogi gminnej oznaczonej nr geodezyjnym 140 w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno, Wijewo i Miastko”.

  W wyniku realizacji przedsięwzięcia na odcinku przebudowanej drogi o dotychczasowej nawierzchni gruntowej, uzyskano ciąg komunikacyjny o nawierzchni bitumicznej na długości 0,60 km i szerokości 4,5 m.

    Łączna wartość inwestycji wyniosła  235 458,90 zł brutto, w tym środki Województwa Wielkopolskiego w kwocie 138 034,00 zł,  zgodnie z umową nr 82/2017 z dnia 3 kwietnia 2017 roku oraz umową nr 366/2017 z dnia 25 lipca 2017 roku w ramach zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.