Wydrukuj tę stronę

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dla producentów trzody chlewnej na obszarze ochronnym

informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii. pdf

mapa ognisk ASF oraz granic stref dostępna jest pod adresem:

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/

obszar ochronny 1.pngobszar ochronny 2.png