Wydrukuj tę stronę

Informacja w sprawie programu Rodzina 500+

Do dnia 25 maja 2016r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  wpłynęło  358 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego  500+, w tym 341 w formie papierowej i 17 wniosków elektronicznych. 

Dotychczas wydano 243 decyzje , a  świadczenia wychowawcze otrzymało 161 rodzin (na 317 dzieci).Uprzejmie informujemy , że wnioski rozpatrywane są według kolejności wpływu.  Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone w możliwie najszybszym terminie, najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Dla nowych świadczeniobiorców wypłaty świadczeń realizowane są co dwa tygodnie.  
W  piątek, 27 maja 2016r. planowana jest  wypłata świadczeń 500 + dla kolejnych 82 rodzin na 137 dzieci.