Jednogłośne absolutorium dla Wójta

Dnia 29 lipca 2020 r. w sali WDK w Wijewie odbyła się sesja absolutoryjna.
Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli rady gminy nad działalnością wójta. Po zakończeniu roku budżetowego rada gminy ocenia pracę organu wykonawczego - wójta w zakresie działalności finansowej gminy.
Radni Gminy Wijewo podjęli Uchwałę Nr XVIII/125/2020. W głosowaniu wzięło udział 12 z 15 radnych, wszyscy obecni głosowali za jej przyjęciem. Z okazji uzyskania absolutorium, z tytułu wykonania budżetu Gminy Wijewo za rok 2019, składamy serdeczne gratulacje, jednocześnie wiążąc nadzieję w tym , że wysiłek Pana w zakresie realizacji gospodarki finansowej zostanie doceniony także w kolejnych latach, bowiem zrealizowane teraz inwestycje będą służyć kolejnym pokoleniom mieszkańców naszej Gminy. Udowodnił Pan, że jest wójtem niezwykle skutecznym, potrafiącym realizować potężne projekty, podejmując śmiałe decyzje, a Pana owocna praca przyczynia się do rozwoju, postępu i promocji naszej Gminy.

Życzymy wytrwałości i pełnej realizacji zobowiązań i oczekiwań mieszkańców Gminy Wijewo. Niech kolejne lata będą wypełnione sukcesami, społeczną akceptacją, niech staną się źródłem satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

 

Składają:
Rada Gminy Wijewo
Pracownicy Urzędu Gminy Wijewo
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wijewie
Pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie
Pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Wijewie

IMG_20200729_150221_resized_20200729_030341378.jpg

Dok1 ghfgh.jpg