Jednogłośne absolutorium dla wójta gminy Wijewo

22 czerwca 2016 r. odbyła się XXII sesja Rady Gminy Wijewo. Głównym punktem porządku obrad była uchwała w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta Mieczysława Drożdżyńskiego z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2015 rok. Radni pozytywnie ocenili pracę wójta udzielając jednogłośnego absolutorium.