Komunikat dla mieszkańców wsi Wijewo

Opłata adiacencka

  Wójt Gminy Wijewo informuje mieszkańców wsi Wijewo, że Rada Gminy Wijewo uchwałą Nr XIX/100/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/124/04 Rady Gminy Wijewo z dnia 28 grudnia 2004 r., dokonała uchylenia w całości stawki procentowej opłaty adiacenckiej, wynikającej z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

  Wójt Gminy po długich i burzliwych dyskusjach na komisjach wspólnych Rady Gminy oraz po wysłuchaniu opinii mieszkańców podjął wraz z radnymi decyzję o uchyleniu ww. uchwały.

Wójt Gminy Wijewo