Konsultacje Spoełczne w sprawie POŚ dla województwa wielkopolskiego

Zarząd Województwa Wielkopolskigo przyjął projekt Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i przystępuje do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w jego opracowywaniu.