List Prezesa KRUS dot. bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych w okresie letnim