Wydrukuj tę stronę

ODBIÓR PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH - Wiejski Dom Kultury wraz z Przedszkolem w Wijewie oraz Zespół Szkół w Brennie

Dnia 31 października 2017 r. dokonano końcowego odbioru prac termomodernizacyjnych I części zamówienia - „Modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury wraz z Przedszkolem w Wijewie” oraz  II części zamówienia - „Modernizacja energetyczna Zespołu Szkół w Brennie” w ramach inwestycji pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”.

Wykonawcą robót był: AS-BUD PLUS Przemysław Skrzypczak reprezentowanym przez Pana Przemysława Skrzypczaka.
Prace budowlane przebiegły zgodnie z projektem oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. Wiejski Dom Kultury wraz z Przedszkolem w Wijewie oraz Zespół Szkół w Brennie stały się bardzo reprezentacyjnymi obiektami i będą służyć zarówno uczniom jak i nauczycielom przez wiele lat. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wijewo była niezbędną i jednocześnie jedną z największych inwestycji w gminie. Z czasem przyczyni się również do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza, co prowadzi do ogólnej poprawy stanu powietrza w gminie i powiecie. Wykonanie projektu przyczyniło się także do polepszenia warunków użytkowych dla pracowników i uczniów.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmował:
 
1/ Wiejski Dom Kultury wraz z Samorządowym Przedszkolem:

montaż zaworów termostatycznych, wymiana okien i drzwi, docieplenie stropodachów i ścian zewnętrznych, montaż kolektorów słonecznych,
 
2/ Zespół Szkół w Brennie:

modernizacja instalacji c.o. i instalacji c.w.u. (kolektory słoneczne), docieplenie stropu poddasza budynku A i stropodachu budynku B, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, docieplenie ścian zewnętrznych budynków A i B, docieplenie stropu nad piwnicą.

DSC03022_Kopiowanie.JPG

DSC03031_Kopiowanie.JPG