Ogłoszenie

Konsultacje z organizacjami pożytku publicznego i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Zarzadzenie_0050.0.105.2016-page-002.jpgZarzadzenie_0050.0.105.2016-page-003.jpgZarzadzenie_0050.0.105.2016-page-004.jpgZarzadzenie_0050.0.105.2016-page-005.jpg