Wydrukuj tę stronę

Ogłoszenie o pracę

W związku z tworzeniem spółki komunalnej poszukujemy osoby na stanowisko:

Prezesa Zarządu Gminnego Zakładu Komunalnego w Wijewie

Miejsce pracy: Wijewo


Prezesem Związku może być jedynie osoba, która spełnia wymogi, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) w związku z art. 10 a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn.zm.)Wymagania:

  • wykształcenie wyższe - preferowane ukończone studia w zakresie zarządzania, techniczne lub ochrony środowiska;

  • co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym;

  • co najmniej 3-letnie doświadczenie w sektorze ochrony środowiska;

  • korzystanie z pełni praw publicznych;

  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

  • niekaralność.

Od kandydatów oczekuje się ponadto:

  • znajomości zagadnień z zakresu funkcjonowania spółek prawa handlowego, komunalnych spółek prawa handlowego, uregulowań dotyczących gospodarki odpadami, ustaw regulujących kwestie związane z działalnością Spółki oraz o samorządzie gminnym, Kodeksu pracy, ustawy o związkach zawodowych oraz ustawy Prawo zamówień publicznych;

  • umiejętności analizowania dokumentów finansowych;

  • umiejętności interpersonalnych, dyspozycyjności, sumienności, rzetelności, staranności i odpowiedzialności;

  • dodatkowych uprawnień i kwalifikacji związanych z przedmiotem działalności Spółki.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV, list motywacyjny) w terminie do 28 lutego 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy – pokój nr 9
lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Gminy Wijewo, ul. Parkowa 1, 64 – 150 Wijewo

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli:"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.)".