OGŁOSZENIE-szkolenie dot. przyłączy kanalizacyjnych do studzienek zaworowych kanalizacji podciśnieniowej