OGŁOSZONO KOLEJNY PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dnia 27.04.2017 r. został ogłoszony kolejny przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Wijewo”. Poprzednie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację w/w inwestycji zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 


W ramach projektu termomodernizacji podlegać będą 3 gminne samorządowe jednostki organizacyjne, tj. Szkoła Podstawowa w Wijewie, Wiejski Dom Kultury w Wijewie wraz z Samorządowym Przedszkolem w Wijewie oraz Zespół Szkół w Brennie, o łącznej powierzchni użytkowej 4.947 m2.
Zainteresowani wzięciem udziału w przetargu mogą zapoznać się z szczegółową dokumentacją przetargową umieszczoną na stronie internetowej urzędu www.bip.wijewo.pl (link: http://www.bip.wijewo.pl/dokument/6398).