Pasowanie na strażaka w Brennie

W niedzielę, 17 lipca br. odyło się ślubowanie i pasowanie na strażaka.

Uroczystość odbyła się podczas wakacyjnego Obózu Strażackiego Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, a miała miejsce w Brennie na terenie ośrodka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.