Podpisanie umowy dot. projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”

      Dnia 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Wijewo podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Umowa dotyczy otrzymanego dofinansowania w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa”, pt. projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Wijewo kwotę dofinansowania w wysokości 8 522 921,66 zł. Zakładana całkowita wartość projektu ogółem wynosi 16 444 225,33 zł.