Wydrukuj tę stronę

Podpisanie umowy dot. projektu pn. „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo”

     Dnia 13 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Gmina Wijewo podpisała umowę z Zarządem Województwa Wielkopolskiego. Umowa dotyczy otrzymanego dofinansowania w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne”, pt. projektu „Klucz do kompetencji – program rozwojowy szkół w Gminie Wijewo”, który został wybrany do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyznał Gminie Wijewo kwotę dofinansowania w wysokości 182 389,19 zł. Wartość projektu ogółem wynosi 191 988,63 zł.

Projekt obejmuje:
    
- realizację dodatkowych zajęć w Szkole Podstawowej w Wijewie,  
- doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Wijewie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć,
- doposażenie szkolnej pracowni matematycznej w Szkole Podstawowej w Wijewie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć,
- doposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej i matematycznej w Zespole Szkół w Brennie w pomoce niezbędne do realizacji zaplanowanych w projekcie zajęć,
- projekt obejmuje również: indywidualizację pracy z uczniem, szkolenia/ kursy dla nauczycieli, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne itp.