PODPISANIE UMOWY NA WYKONANIE KANALIZACJI SANITARNEJ W BRENNIE

Dnia 5 września 2017 r. w Urzędzie Gminy w Wijewie Wójt Gminy Mieczysław Drożdżyński przy kontrasygnacie Skarbnika podpisali umowę na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w Brennie z wykonawcą robót. W toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego najkorzystniejszą ofertę złożył WUPRINŻ Spółka Akcyjna, ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań, reprezentowaną przez Prezesa Zbigniewa Ziała.

    Termin rozpoczęcia prac planowany jest na koniec miesiąca września 2017 r., zaczynając od ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz Leszczyńskiej, natomiast planowany koniec robót zaplanowano na miesiąc kwiecień 2018 r. Nadzór nad prawidłową realizacją przedmiotu umowy w imieniu Gminy Wijewo pełnić będzie inspektor nadzoru Pan Andrzej Masternak.

     WUPRINŻ Spółka Akcyjna z Poznania to znana polska firma inżynieryjno – wykonawcza działająca na terenie całego kraju.

Główny zakres działalności, w których specjalizuje się Spółka to: Budowa sieci kanalizacyjnych wraz z uzbrojeniem i obiektami kanalizacyjnymi, budowa sieci i magistrali wodociągowych, budowa oczyszczalni ścieków i przepompowni, budowa stacji uzdatniania wody, Wykonanie przecisków i przewiertów pod przeszkodami.

WUPRINŻ Spółka Akcyjna zatrudnia 200 pracowników, w tym wysoko wykwalifikowaną kadrę inżynieryjno - techniczną, operatorów maszyn i sprzętu budowlanego oraz montażystów, posiadających szerokie doświadczenie w dziedzinie budownictwa sanitarnego.

 WP_20170905_13_43_51_Pro_Kopiowanie.jpg

WP_20170905_13_46_31_Pro_Kopiowanie.jpg