POZYTYWNA OCENA WNIOSKU NA BUDOWĘ KANALIZACJI W POTRZEBOWIE

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ zakończyła merytoryczną ocenę wniosków na realizację inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach której znalazł się projekt pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo”.

Złożono 34 wnioski, z czego 18 oceniono pozytywnie. Projekt złożony przez Gminę Wijewo znalazł się na 8 miejscu w rankingu i otrzymał dofinansowanie w kwocie 3 582 749,31 zł.

Szacowna całkowita wartość projektu to ok. 5 185 449,01 zł.