"BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BRENNO"

W czerwcu 2018 r. zakończono prace dot. realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno”.

Kwota dofinansowania w ramach Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno – ściekowa” z  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 wyniosła 8 522 921,66 zł.

Środki przekazane w formie pożyczki przez WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 3.940.000,00 zł.
Całkowita wartość zrealizowanych robót w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej to 15.913.002,00 zł. 

Fundusze Europejskie Program Regionalny.jpg

Samorząd Województwa Wielkopolskiego.png

Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju R.png

 

kanalizacja Brenno.jpg

20171106_144849.jpg

20171116_115057.jpg

 

 

„URZĄDZENIE PLACÓW ZABAW W MIEJSCOWOŚCIACH: MIASTKO, RADOMYŚL, PRZYLESIE I WIJEWO”

W ramach operacji pn. „Urządzenie placów zabaw w miejscowościach: Miastko, Radomyśl, Przylesie i Wijewo” w pierwszej połowie maja 2018 r. zostały zamontowane 4 place zabaw na działkach gminnych, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość wykonania operacji to 161.668,13 zł.
Gmina Wijewo na ww operację uzyskała dofinansowanie w wysokości 102.869,00 zł., tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

 

PLAC ZABAW W MIASTKU

plac zabaw Miastko.JPG

PLAC ZABAW W PRZYLESIU

PLAC ZABAW W RADOMYŚLU

PLAC ZABAW W WIJEWIE

plac zabaw Wijewo.JPG

 

 

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo” oraz „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno”

W 2018 roku na terenie gminy Wijewo zrealizowano inwestycję z zakresu infrastruktury drogowej, współfinansowaną ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W ramach realizacji zadań pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brenno i Wijewo” oraz „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno” wykonano:

W ramach realizacji zadań wykonano:
1/ część I przedmiotu zamówienia „Przebudowa drogi gminnej na  ul. Boczna w miejscowości Wijewo”
2/ część II przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Słoneczna w miejscowości Wijewo”
3/ część III przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Piaski w miejscowości Wijewo”
4/ część IV przedmiotu zamówienia „Przebudowa części drogi gminnej na ul. Wczasowej w miejscowości Brenno”

Łączna kwota dofinansowania na przebudowę czterech dróg na terenie Gminy Wijewo w ramach przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych wyniosła 205.100,00 zł.

UMWW HERB.jpg

UL. BOCZNA

Boczna.jpg

UL. SŁONECZNA

Słoneczna.jpg

UL. PIASKI

ul. Piaski.jpg

UL. WCZASOWA

 

 

„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim”

W październiku 2018 r. zostały ukończone prace związane z wykonaniem toru rolkowego w Brennie wraz z elementami małej architektury w ramach projektu pn. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej nad Jeziorem Breńskim poprzez wykonanie odcinka toru rolkowego wraz z elementami małej architektury w ramach zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego na tor rolkowy nad Jeziorem Breńskim” zrealizowany w ramach VIII edycji konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” oraz funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

- Całkowita wartość projektu 51.178,95 zł.
- Dofinansowanie w kwocie 29.000,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013 - 2020”

 

 

tor altanka.jpg

tor tablica.jpg

20181108_132531.jpg

 

 

DRZEWA MIODODAJNE

Zakupiono oraz posadzono 150 sadzonek drzew miododajnych w ramach dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zostały one posadzone w Przylesiu, Potrzebowie, Miastku oraz Zaborówcu. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł  7.701,00 zł.

Obraz1.jpg LIPA.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
  

„Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Wijewo”

Doposażono trzy jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Wijewo, OSP Brenno i OSP Potrzebowo) w sprzęt i urządzenia specjalistyczne niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym. Wysokość otrzymanej kwoty na realizację zadania wynosi 25.997,40 zł.

W ramach zadania zakupiono m.in.:
1/ OSP Wijewo:
a/ Zestaw ratownictwa medycznego R1 (torba ratownicza - 1 szt., nosze typu deska - 1 szt. szyny typu Kramera - 1 szt.
b/ Zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów - 1 kpl.
2/ OSP Brenno:
a/ Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) - 1 kpl.
b/ Zabezpieczenie poduszki powietrznej kierowcy i pasażera - 1 kpl.
c/ Plandeka wielofunkcyjna do rozłożenia na ziemi narzędzi - 1 szt.
d/ Przenośny zestaw oświetleniowy - 1 szt.
3/ OSP Potrzebowo:
a/ Latarka akumulatorowa 6 szt.
b/ Przenośny system oświetleniowy 1- szt.

Współfinansowano ze środków – Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 

 MINISTERSTWO SPR.pngfundusz spr.png
 

 

 

 

 

1. Zestaw ratownictwa medycznego R1 ( w tym torba.JPG

6. Przenośny zestaw oświetleniowy.JPG

 

 

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BRENNIE

W Gminie Wijewo wykonano przebudowę drogi powiatowej 4756 P, tj. ul. Kargowska, ul. Kościelna oraz  ul. Leszczyńska w Brennie. Długość trasy objętej projektem to ok. 2,1 km. Projekt jest współfinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020.

powiat leszczyński.jpg

 

UL. KARGOWSKA