PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Informujemy, iż umowa na realizację robót budowlanych dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno” została podpisana z firmą WUPRINŻ S.A. Projekt jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, który uzyskał dofinansowanie w kwocie 8.522.921,66 zł.

     Dnia 2 października 2017 r. nastąpiło protokolarne przekazanie terenu budowy przez Wójta Gminy Wijewo Mieczysława Drożdżyńskiego przy udziale Przewodniczącego Rady Gminy, Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Wykonawcy. Rozpoczęcie prac nastąpi od ulicy Leszczyńskiej (wyjazd w kierunku na Zaborówiec) do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich do budynku stacji podciśnieniowej w Wijewie. W dalszej kolejności prowadzone będą prace na pozostałych ulicach w miejscowości Brenno, aż do skanalizowania całej miejscowości. Koniec robót zaplanowano na miesiąc kwiecień 2018 r.

Projekt przewiduje między innymi:
- przykanaliki kanalizacyjne – 6.805,5 m
- kanały grawitacyjne – 8 m
- zbiorcze studnie zaworowe – 309 szt.
- zbiorcze studzienki przydomowe – 23 szt.
- łączna ilość studni/przykanalików – 332 szt.
Całkowita długość planowanej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno wyniesie 15,69 km.

 

10.jpg

6.jpg

5.jpg

3.jpg