PRZYWRÓCENIE PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO

Szanowni Państwo!

Działając w imieniu COLAS Polska Sp. z o.o. Generalnego Wykonawcy realizującego roboty związane z Przebudową drogi powiatowej nr 3903P Wijewo – Włoszakowice informujemy, że w związku z zakończonymi pracami przy istniejącym przystanku autobusowym w Wijewie (ul. Handlowa) w kierunku skrzyżowania z DW 305 istniejący przystanek autobusowy zostanie przywrócony od dnia 1.10.2018 r. Tym samym tymczasowy przystanek na ul. Witosa (przy Banku Spółdzielczym) zostanie zlikwidowany.